Làm thủ tục chuyến bay (check-in) và làm thủ tục lên tàu (boarding) có gì khác nhau?

6. Làm thủ tục chuyến bay (check-in) và làm thủ tục lên tàu (boarding) có gì khác nhau?
Sau khi làm thủ tục chuyến bay, Quý khách được xác nhận thực hiện chuyến bay, gửi hành lý và nhận được Thẻ lên tàu. Thủ tục lên tàu là khi hành khách thực sự bước lên máy bay.
Do vậy, sau khi làm thủ tục chuyến bay, Quý khách lưu ý bố trí đủ thời gian thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh và đảm bảo có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ.

Tin Khác:

Đặt vé máy bay